POLEMIK9
Jak jste na tom s kritickým myšlením?
Dokážete rozlišit realitu od nesmyslů?
Question?